4712-223042 Bolt- Boom Pivot

223042(E) Bolt- Boom Pivot